Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků 2018/2019

Zobcová flétna – začátečníci Pondělí 13.05 – 13.50 Mgr.Tereza Podnecká
Zobcová flétna – pokročilí Středa 12.30 – 13.15 Mgr.Tereza Podnecká
Logik (rozvoj logického myšlení) Pondělí 13.00 – 14.00 PaedDr.Eva Říhová
Keramika Pondělí 15.00 – 16.30 Ludmila Bartošová
Keramika Středa 15.00 – 16.30 Lenka Šemlejová
Výtvarný kroužek 1.st. Středa 15.00 – 16.30 Lenka Šemlejová
Taneční kroužek Středa 15.00 – 16.30 Lenka Šemlejová
Taneční kroužek Středa 15.00 – 16.30 Lenka Šemlejová
Kroužek Šikulka (práce s materiály) Úterý 15.00 – 16.30 Marcela Hradecká
Žurnalistika – tvorba školního časopisu Středa 13.45 – 14.30 Mgr. Milena Zahrádková
Příprava na příjímací zkoušky z Matematiky , 9. ročník Čtvrtek 15.00 – 16.00 Mgr. Anežka Procházková
Pěvecký kroužek Úterý 14.00 – 15.00 Monika Kršková
Modelářský kroužek Úterý 14.00 – 16.00 Jindřich Tesař

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 10 dětí.

Cena kroužku

Poplatek za každý kroužek činí 200 Kč za pololetí.

Účastník kroužku dostane složenku s vypsaným variabilním symbolem platby, který slouží jako identifikátor platby. Variabilní symbol je nutno uvést i v případě platby bezhotovostním příkazem.

Žák může ukončit docházku do kroužku v pololetí na základě písemného oznámení zákonného zástupce. Poplatek za pololetí, kdy žák byl přihlášen do kroužku je povinen uhradit i přes skutečnost, že žák měl během pololetí absence v docházce do kroužku.

Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden (platbu provést do 30. 11.), únor až červen ( termín platby do 30. 4.). Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

Škola přijímá platby v hotovosti jen zcela výjimečně, rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem nebo složenkami. Každému dítěti je pro účely plateb přidělen variabilní symbol. Při platbách složenkami tento variabilní symbol vepisuje do složenek zaměstnanec, který kontroluje a eviduje  průběh plateb, k 1. 9. 2018 je tím zaměstnancem paní Jana Marysková.

Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s paní Maryskovou, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, oznámí tuto skutečnost řediteli školy, který je prokazatelným způsobem písemně upozorní na jejich povinnost.