Konzultační hodiny

V letošním školním roce 2017/2018 mohou žáci i rodiče využít konzultační hodiny všech vyučujících.

Konzultační hodiny

Konzultace budou každou středu od 14:30 do 15:30 hod.

Tyto hodiny slouží jak pro žáky k dovysvětlení probraného učiva, tak pro rodiče k podání informací o prospěchu a chování dítěte.