Aktuality

Category

09
Kvě

Bělorusko pro školáky

Bělorusko leží skoro 1 000 km od naší republiky. Je tam o hodinu více, než máme zde, protože země se nachází směrem na východ ( Slunce tam vychází tedy dříve). Bělorusko tvoří z této strany jakousi bránu do západní a střední Evropy . Nemají moře, jejich republika je více než 2 x větší než naše, ale...
02
Kvě

Mc Donald´s Cup 30. 4. 2019 4. – 5. třídy

V úterý 30. dubna se konalo na našem školním hřišti okrskové kolo turnaje Mc Donald’s Cup. V kategorii 4. a 5. tříd se utkalo šest základních škol o postup do okresního kola. Fotbalisté naší školy hráli výborně, získali 1. místo, 2. místo ZŠ Kostomlaty nad Labem, 3. místo ZŠ Tyršova Nymburk, 4. místo ZŠ Sadská,...
01
Kvě

Mc Donald´s Cup 30. 4. 2019 2. – 3. třídy

Úterní dopoledne bylo věnováno fotbalu. Na školním hřišti  se uskutečnilo okrskové kolo turnaje v minikopané nazvaného Mc Donald’s Cup. Sešly se týmy čtyř základních škol, aby se utkaly o postup do okresního kola. Na 1. místě ZŠ Sadská, 2. místo ZŠ Komenského Nymburk, 3. místo ZŠ R.A.F. Nymburk, 4. místo ZŠ Kostomlaty nad Labem. Naši...
30
Dub

Den Země 2019

Týdenní projekt ŠD v termínu 23. 4. až 26. 4. Třídění odpadu, recyklace, čistota ovzduší, šetření elektřinou, péče o rostliny, živočichy, vodní zdroje, ochrana přírody, ekologie – týdenní program. Děti malovaly a vyráběly z vyřazených materiálů výrobky. Při přírodovědné vycházce po okolí si vyzkoušely jak používat kontejnery na tříděný odpad. Závěrečný den proběhl úklid hřiště....
18
Dub

Škola v přírodě (a ve městě)

Pondělí 15.4.2019 nebylo nikde zapsáno jako Den Země, ale proč neoslavit den na Zemi, kdy hřející sluníčko probouzí pole k životu, dosud holé stromy krásní ondulací z květů a každá vodní hladina houpá světýlka, jako by to byly loďky? Čtrnáct statečných vyrazilo do jasného dne navzdory rannímu chladnému frišnu ( NJ). První hmatatelný úspěch byl...
18
Dub

Jarní dny 15. – 17. 4. 2

První tři dny pašijového týdne využili žáci 1. stupně naší školy k projektovému vyučování. Některé třídy si o modrém pondělí zdobily kraslice, pletly pomlázky. Šedivé úterý nebylo v žádném případě šedivé pro žáky dalších tříd, kteří pracovali v truhlářské hoblinkové dílně na výrobě dřevěných ježečků. I škaredou středu prožili žáci netradičně. Vyráběli velikonoční dekorace, zdobili...
17
Dub

Happening s košťaty, ještě před „čarodějnicemi“

Nestihli jsme se přidat k akci Ukliďme Česko, proto jsme na Škaredou středu vymetli písek z prostranství před školou, aby se jarní výzdoba školy krásně vyjímala. Abychom vymetli zimu a přivítali teplé jaro. A abychom se naučili pracovat na společném díle. Pracovat a spolupracovat. Výborně, žáci a žákyně 7.C! Společně dětem chutnala i odměna –...
16
Dub

Velikonoční týden

Projekt v termínu 8.4. – 12.4. probíhal tradičně ve stylu Velikonoc. Velikonoční tradice a symboly byly tematikou celého týdne a všech oddělení ŠD. Děti vyráběly, kreslily a tvořily různé velikonoční náměty, malovaly kraslice. Svými výrobky vyzdobily třídy a chodby ŠD. Z vypěstovaných rostlin z předchozího projektu vyráběly velikonoční dekorace. Všem se týden s příchodem velikonoční...
12
Dub

Prevence úrazů páteře

Banální situace, fatální následky. Důsledkem úrazů míchy přibývají v ČR 3 vozíčkáři týdně. Přednáška Banal Fatal není místo, kde se žáci vrtí, bloumají očima po stěnách a zívají. Dva mladí muži, od pohledu sportovci tělem i duší, komentují situace natočené jejími aktéry. Různě krkolomné situace různě zdatných sportovců. Hory, hřiště, plácky, voda, tělocvična nebo jen...
11
Dub

Žáci přijati ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Seznam žáků přijatých pro školní rok 2019/2020: 301 401 501 601 302 402 502 602 303 403 503 603 304 404 504 604 305 405 505 605 306 406 506 606 307 407 507 607 308 408 508 608 309 409 509 609 310 410 510 610 311 411 511 611 312 412 512 612...
1 2 3